ریکاوری هارد

ریکاوری اطلاعات هارد یکی دیگر از خدمات گروه مهندسی چشم سوم است.بازیابی اطلاعات یک سرویس حرفه‌ای در صنعت کامپیوتر می‌باشد که در آن اطلاعات از هارد

 

دیسک کامپیوتر، سرور یا هر وسیله ذخیره اطلاعات دیگری مانند هارد اکسترنال ریکاوری می‌شود.به عبارت ساده تر: استخراج داده ها از دستگاه‌های ذخیره ساز اطلاعات

 

که به هر نحوی دسترسی به دیتا وجود ندارد را ریکاوری یا بازیابی اطلاعات میگویند.