هوشمند سازی ساختمان BMS

هوشمند سازی ساختمان  bms به مجموعه سخت افزارها و نرم افزارهایی اطلاق ميشود که به منظور مانيتورینگ و کنترل یکپارچه قسمتهای مهم و حياتی درساختمان

 

نصب ميشوند.

 

وظيفه این مجموعه، پایش مداوم بخش های مختلف ساختمان و اعمال فرامين به آنها به نحویست که عملکرد اجزاء مختلف ساختمان متعادل با یکدیگر و درشرایط بهينه

 

و با هدف کاهش مصارف ناخواسته و تخصيص منابع انرژی فقط به فضاهای در حين بهره برداری باشد. سیستم مدیریت هوشمند ساختمان دارای دو بخش کلی نرم افزار

 

و سخت افزار است که بخش نرم افزاری آن با روش های سلسله مراتبی پیکربندی می گردد. Bms ميتواند در برگيرنده تمام سرویس های الکتریکی , مکانيکی , و حفاظتی

 

ساختمان باشد. این سرویس ها شامل گرمایش، سرمایش، تهویه مطبوع، آسانسور، نيروگاه برق اضطراری، پله برقی، کنترل روشنایی، دوربين مدار بسته، اعلام و اطفای

 

حریق، کنترل تردد هستند.