دسته پروژه
کارخانه سرو بتن واقع در جویبار

کارخانه سرو بتن واقع در جویبار

در زمینه سیستم های نظارت تصویری با بیش از 20 دوربین مدار بسته ...

کارخانه ظروف تفلن NC واقع در شهرک صنعتی شمس آباد تهران

کارخانه ظروف تفلن NC واقع در شهرک صنعتی شمس آباد تهران

در زمینه سیستم های نظارت تصویری با بیش از 40 دوربین مدار بسته ...

شرکت مازند تراش امل

شرکت مازند تراش امل

در زمینه هوشمند BMS - کرکره برقی - دزدگیر هوشمند و سیستم نظارت تصویری ...

شرکت روغن کشی گنجه رودبار

شرکت روغن کشی گنجه رودبار

با نصب بیش از 30 دوربین مدار بسته در زمینه سیستم های نظارت تصویری ...

شرکت بهداشتی دارویی پارس حیان تهران

شرکت بهداشتی دارویی پارس حیان تهران

با نصب بیش از 60 دوربین مدار بسته در زمینه سیستم های نظارت تصویری ...

شعب بانک مسکن و کشاورزی

شعب بانک مسکن و کشاورزی

در زمینه سیستم نظارت تصویری با بیش از 40 دوربین مدار بسته ...

دانشگاه علمی کاربردی کوثر قزوین

دانشگاه علمی کاربردی کوثر قزوین

در زمینه سیستم های نظارت تصویری با بیش از 30 دوربین مدار بسته ...

کارخانه پارسا چرمینه مهرگان قم

کارخانه پارسا چرمینه مهرگان قم

با نصب بیش از 40 دوربین مدار بسته در زمینه سیستم نظارت تصویری ...

رستوران ایتالیایی جیووانی

رستوران ایتالیایی جیووانی

با نصب بیش از 20 دوربین مدار بسته در زمینه سیستم های نظارت تصویری ...

فروشگاه مهفام چوب واقع در تهران

فروشگاه مهفام چوب واقع در تهران

نصب بیش از 30 دوربین مدار بسته در زمینه سیستم های نظارت تصویری ...